03 października 2014

Trzebnica

Trzebnica jest miastem położonym w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, we wschodniej części Wzgórz Trzebnickich. 
Trzebnica jest miejscem spokoju i aktywnego odpoczynku wśród malowniczych wzgórz i lasów. Bogata historia uzdrowiskowa przeplata się ze współczesnym, rekreacyjnym charakterem miasta. Las bukowy otaczający Trzebnicę z południowej strony jest źródłem czystego i świeżego powietrza, co w zestawieniu z rozległymi terenami słynnych trzebnickich sadów tworzy doskonałe warunki do uprawiania wszelkich form rekreacji. 
Trzebnica to miasto życia i działalności św. Jadwigi. Święta wraz ze swoim mężem księciem Henrykiem Brodatym ufundowała Klasztor i Bazylikę. Trzebnickie Sanktuarium, które w ostatnim czasie zyskało status Sanktuarium Międzynarodowego, nie tylko jest jedną z największych tego typu budowli w Europie Środkowej, ale przede wszystkim stanowi najznamienitszą wizytówkę miasta i jest powodem do dumy Trzebniczan. 
Drugą, obok Sanktuarium Świętej Jadwigi, perłą przyciągającą turystów do Trzebnicy jest dawny kompleks uzdrowiskowy znajdujący się w południowo-wschodniej części miasta. W jego skład wchodzą znajdujące się przy ulicy Leśnej zabudowania dawnego Zdroju Jadwigi oraz służący jako park zdrojowy Las Bukowy. 

Wg danych GUS na koniec 2013 roku, gminę Trzebnica zamieszkiwało 23 586 osób, z czego miasto liczyło 12 945 mieszkańców. 

Pocztówka wydana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich przedstawia panoramę Trzebnicy z klasztorem i bazyliką na pierwszym planie. Fotografię wykonał Marcin Mazurkiewicz.

1 komentarz: