19 grudnia 2014

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała jest miastem powiatowym położonym w południowej części województwa śląskiego, na granicy historycznych regionów: Śląska Cieszyńskiego i Małopolski, nad rzeką Białą. 
Większa część miasta leży na Pogórzu Śląskim, które jest częścią makroregionu Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Obszar Bielska-Białej wchodzi w skład Działu Bielskiego i Działu Pisarzowickiego – mikroregionów Pogórza Śląskiego. W granicach administracyjnych miasta znajdują się także masywy górskie Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego. Bielsko-Biała znajduje się na wysokości 300-400 m n.p.m., u stóp trzech szczytów: Szyndzielni, Magurki i Koziej Góry.
Bielsko-Biała jest siedzibą władz powiatu bielskiego ziemskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także głównym miastem aglomeracji bielskiej i centralnym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego.
Bielsko-Biała to jedno z najpiękniejszych miast na południu Polski. Turyści mogą zobaczyć tutaj wspaniałe zabytki, piękne krajobrazy, czeka na nich również wiele innych atrakcji.
Ciekawostka: Miasto powstało 1 stycznia 1951 z połączenia dwóch miast - Bielska i Białej. Stąd też herb Bielska-Białej składa się z dwóch tarcz - herbów dwóch połączonych miast. 

Wg danych GUS z końca czerwca 2014 roku, Bielsko-Białą zamieszkiwały 173 462 osoby. 

Pocztówka została wydana przez Wydawnictwo Dikappa. Zdjęcie autorstwa Pawła Strykowskiego przedstawia Rynek w Bielsku-Białej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz