17 czerwca 2014

Atrakcje turystyczne Kóz

Miejscowość Kozy to przyjazne miejsce dla turystów.
Przez teren Kóz przebiegają 3 górskie szlaki turystyczne:
  • szlak turystyczny czarny z przystanku MZK Lipnik Granica na Przełęcz u Panienki;
  • szlak turystyczny niebieski z dworca PKP do Porąbki Zapory;
  • szlak turystyczny żółty z dworca PKP na Hrobaczą Łąkę.
Ponadto istnieje tak zwany  Szlak Papieski z kościoła Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza do kościoła w Bielsku-Białej – Straconce, biegnący trasą jednej z wypraw ks. Karola Wojtyły.
Do rejestru zabytków wpisane zostało kilka obiektów położonych w Kozach. Należą do nich:
  • stanowisko archeologiczne w miejscu, gdzie stał stary zamek z XIV wieku (dawna siedziba rycerzy księcia oświęcimskiego); 
  • kapliczka świętego Jana Nepomucena z około 1775 roku; 
  • zabudowania dworskie: Pałac Czeczów z XVIII wieku oraz kryta gontem barokowa, czworoboczna owczarnia z XVII wieku; 
  • kościół neoromańsko-neogotycki z początku XX wieku; 
  • park dworski z jednym z najstarszych platanów w Polsce; 
  • neobarokowa willa podmiejska z końca XIX wieku, w której obecnie mieści się Laboratorium Fotowoltaiczne Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. 
Corocznie w czerwcu organizowane jest święto Gminy Kozy. Liczne imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne kuszą swoimi atrakcjami. Na stałe w kalendarzu imprez zagościła prezentacja orkiestr dętych, które z lokalnego przeglądu przerodziła się w Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy Kozy. Na zdjęciach przedstawiono m.in.: kościół Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Pałac Czeczów, park, obiekty sportowe, kapliczkę.