01 czerwca 2014

Samsonów - wieś z Hutą Józefa

Samsonów jest wsią położoną w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Zagnańsk, w Górach Świętokrzyskich.
Pierwsze informacje o Samsonowie pochodzą z czasów panowania Krzywoustego. Został założony przez rycerza Marka herbu Topór. Rycerza nazywano ze względu na siłę Samsonem i od jego przydomku wzięła się nazwa wsi. 
Historia Samsonowa jest związana z przemysłem hutniczym. Tutaj, w rejonie dzisiejszego Samsonowa, powstały pierwsze fabryki żelaza i stali. W Samsonowie już w XV wieku istniała dymarka. W 1598 roku powstał pierwszy w Polsce wielki piec typu bergamowskiego. W latach 1641-44 nastąpiła przebudowa pieca i uzyskano pierwszą płynną surówkę. W początkach XVIII wieku piec był już zrujnowany. W 1817 roku Stanisław Staszic wystąpił z inicjatywą wybudowania nowej huty w Samsonowie. Kamień węgielny w 1818 roku położył namiestnik Królestwa Polskiego - książę generał Józef Zajączek, toteż nazwano ją Hutą Józefa
Huta w Samsonowie działała do roku 1866, kiedy to zniszczył ją pożar. Zakład produkował broń dla uczestników powstania styczniowego, za co Rosjanie spalili hutę w nocy z 9 na 10 czerwca. Huty nie odbudowano, ponieważ jej zniszczenie zbiegło się z postępującym kryzysem całego Zagłębia. Kryzys spowodowany był wyczerpywaniem się złóż rudy i zniszczeniem lasów przez rabunkowy wyrąb przy produkcji węgla drzewnego. 
Ciekawostka: W gminie Zagnańsk istnieją 4 wsie, które można łatwo pomylić. Są to: Samsonów, Samsonów-Ciągłe, Samsonów-Dudków, Samsonów-Komorniki, Samsonów-Piechotne. Artykuł dotyczy wsi Samsonów, do której należy przysiółek Samsonów-Podlesie. 

Wg danych Urzędu Gminy Zagnańsk na koniec 2013 roku, wieś Samsonów zamieszkiwało 318 osób.

Pocztówka została wydana przez Urząd Gminy w Zagnańsku. Przedstawia grafikę (ruiny Huty Józefa w Samsonowie) autorstwa Aleksandra Yasin.