30 maja 2014

Gmina Markusy

Gmina Markusy położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, na Żuławach Elbląskich. 
Markusy są gminą typowo rolniczą, a wysokie efekty produkcji rolnej wyróżniają ją na tle innych gmin. Znaczną część gminy zajmują obszary krajobrazu chronionego i rezerwaty. Bogata przeszłość historyczna, walory przyrodnicze i specyficzny mikroklimat stanowią bogactwo gminy Markusy
Na terenie gmin Markusy i Elbląg znajduje się Rezerwat przyrody Jezioro Drużno, który został utworzony w 1966 roku. Rezerwat obejmuje akwen jeziora Druzno wraz z okolicznymi terenami roślinności szuwarowej, zarośli wierzbowych i lasu olsowego. Znajdują się tutaj 693 gatunki roślin naczyniowych i duża różnorodność fauny, zwłaszcza ptasiej. W 2002 roku ze względu na bogactwo roślinne i bioróżnorodność rezerwat został uznany międzynarodową formą ochrony i wpisany na listę ramsarską. 
Ciekawostka: Jezioro znajdujące się na terenie gminy nosi nazwę Druzno, natomiast w nazwie rezerwatu zastosowano błędną wersję nazwy jeziora - Drużno.

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gminę Markusy zamieszkiwało 4 207 osób.

Pocztówka została wydana przez Gminę Markusy. Zdjęcia wykonali: K. Effenberg i R. Rochna.

Fotografie na widokówce przedstawiają: Rezerwat Przyrody Jezioro Drużno, Stalewo - dom podcieniowy z 1751 roku, Żółwiniec - wieża widokowa.