28 maja 2014

Rezerwat "Skamieniałe Miasto" w Ciężkowicach

Rezerwat Przyrody Nieożywionej Skamieniałe Miasto położony jest na prawym brzegu rzeki Biała na Pogórzu Ciężkowickim, w południowej części województwa małopolskiego, w gminie Ciężkowice. Został utworzony w 1931 roku, a reaktywowany w 1974 roku.
Rezerwat tworzą cztery enklawy. Wśród lasu mieszanego rozrzucona jest grupa skałek dużych rozmiarów, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowców i zlepieńców ciężkowickich, fantazyjnie ukształtowanych wskutek procesów erozji. Jest to tak zwane skalne miasto. Są wśród nich ambony, maczugi i grzyby skalne. Nadane nazwy odpowiadają ich kształtom, np. Maczuga, Piramida. Inne to m.in.: Baszta, Borsuk, Grunwald (z niewielką jaskinią szczelinową i tablicą pamiątkową wmurowaną w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem), Ratusz i Czarownica. W pobliżu jest niewielki wodospad. Formacje skalne nadal podlegają wietrzeniu mechanicznemu i chemicznemu i nabierają nowych kształtów.
Najbardziej popularną skałą jest Czarownica. Jej wysokość sięga 13 m.  Ściana Czarownicy bywa używana do ćwiczeń wspinaczkowych. Górna część tej skały wygląda jak profil baśniowej czarownicy z wyraźnie wykształconymi oczodołami, zakrzywionym, długim nosem i podbródkiem.
Legendy o Czarownicy: Za czasów legendarnego miasta było tu więzienie, w którym trzymano najgorszych łotrów z całej okolicy. Gdy więzienie skamieniało wraz z całym miastem, uradowane diabły nadały mu właśnie taki kształt. Inna legenda mówi, że jest to czarownica, która została zamieniona w skałę, ponieważ złorzeczyła księdzu jadącemu do ciężko chorego człowieka.

Pocztówka została wydana przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Zdjęcie autorstwa Marka Zwolenika przedstawia skałę Czarownica w Rezerwacie Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach.