20 maja 2014

Bydgoszcz

Bydgoszcz jest największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego, a zarazem powiatem grodzkim. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Historycznie Bydgoszcz leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim. 
Bydgoszcz jest jednym z największych miast w Polsce. Stanowi duży ośrodek gospodarczy, kulturalny, akademicki, medyczny, wojskowy i sportowy. Jest węzłem drogowym, kolejowym i żeglugi śródlądowej w kraju, posiada Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz port rzeczny. W Bydgoskim Węźle Wodnym łączą się dwie międzynarodowe śródlądowe drogi wodne, spinając dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej. 
Wśród wielu polskich miast Bydgoszcz wyróżnia się jako ośrodek wojskowy (siedziba Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz ośrodka szkoleniowego NATO), medyczny (10 szpitali), kulturalny oraz sportowy
W mieście warto zobaczyć zabytkowe kościoły, zwłaszcza katedrę – sanktuarium maryjne Matki Bożej Pięknej Miłości, bazylikę św. Wincentego à Paulo oraz pozostałe trzy miejskie sanktuaria. W Bydgoszczy znajduje się kilkanaście muzeów oraz obiekty kulturalne, które przyciągają publiczność ze względu na swój repertuar, jak również z powodu imprez i festiwali. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 360 289 osób. 

Pocztówka została wydana przez Agencję Fotograficzno-Wydawniczą Panorama. Fotografia autorstwa Jakuba Kwiatkowskiego przedstawia Spichlerze nad Brdą.