12 maja 2014

Wojnicz

Wojnicz to miasto położone w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Wojnicz, której jest siedzibą. Wchodzi w skład aglomeracji tarnowskiej. 
Wojnicz jest jednym z najstarszych miast w południowo-wschodniej Polsce z licznymi zabytkami świadczącymi o bogatej historii. Do najcenniejszych zabytków należą kościoły: 
  • barokowy (z gotyckim prezbiterium) kościół parafialny świętego Wawrzyńca (z XV wiek) z zabytkowym wyposażeniem, 
  • drewniany kościół  świętego Leonarda (wzniesiony lub przebudowany w XVII wieku).
W skład gminy wchodzi miasto Wojnicz oraz czternaście sołectw. Ukształtowanie terenu, dzięki położeniu u zbiegu Niziny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego z przepływającą rzeką Dunajec, stwarza bogactwo krajobrazu, fauny i unikatowej flory. Na terenie Wojnicza znajdują się trzy szlaki piesze: Droga Świętego Jakuba, niebieski szlak turystyczny (Wojnicz - Wielka Wieś) i zielony szlak turystyczny (Wojnicz - Wilkówka). 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, miasto zamieszkiwało 3 423 osoby, natomiast gmina Wojnicz liczyła 13 307 mieszkańców. 

Pocztówka została wydana przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała we współpracy z Urzędem Miejskim w Wojniczu. Zdjęcie autorstwa Krzysztofa Zwyla przedstawia kościół świętego Leonarda w Wojniczu.