18 maja 2014

Gmina Sieciechów

Gmina Sieciechów jest położona w południowo-wschodniej części powiatu kozienickiego, w województwie mazowieckim. Od 1998 roku siedzibą gminy jest miejscowość Sieciechów, wcześniej była nią Wola Klasztorna. 
Obecna siedziba gminy swą nazwę bierze od znanego Pallatyna z czasów Księcia Hermana (1075) - Sieciecha. Ród Sieciecha wywodził się z książęcego rodu Starzów Toporów, który rządził państwem Wiślan do chwili połączenia się z Polanami. Rejon Sieciechowa był więc siedzibą książąt. W 2 połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki wzniósł murowany zamek na wysoczyźnie przy samym korycie Wisły, w jej zakolu. Dziś w miejscu po zamku można znaleźć kamienie, fragmenty cegieł i ceramiki. Istnieje też hipoteza, że relikty zamku znajdują się obecnie w korycie Wisły. 
W Sieciechowie znajduje się największe w powiecie jezioro, zwane Czaple. Duża powierzchnia i czysta woda stwarza wspaniałe warunki do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Ponadto jezioro jest „rajem” dla wędkarzy. W gminie, na spragnionych ciszy, kontaktów z przyrodą i czystego powietrza wczasowiczów czekają gospodarstwa agroturystyczne. Ponadto niewielka lesistość miny i jej położenie w pradolinie Wisły decydują o wyjątkowych walorach przyrodniczych tego obszaru. Szerokie, nieuregulowane koryto Wisły z licznymi wyspami stwarza dogodne warunki życia dla bardzo wielu gatunków flory i fauny. 

Wg danych GUS na koniec czerwca 2013 roku, gmina Sieciechów liczyła 4 108 mieszkańców. 

Pocztówka została wydana przez Gminę Sieciechów. Zdjęcia zostały wykonane przez Eugeniusza Jaworskiego i Wydawnictwo DTPsystem. 

Widokówka przedstawia mapę oraz najważniejsze obiekty zlokalizowane na terenie gminy Sieciechów.